Služby

Postrekovanie

Ide o veľmi efektívnu technológiu aplikovania požadovanej látky na pestované plodiny. V porovnaní s tradičnými aplikačnými metódami pozemnej aplikácie nie je potrebné čakať na priaznivé vlahové podmienky pre vstup do porastu a dokážeme pracovať ihneď. Z ekonomického hľadiska je tiež zaujímavá minimalizácia úrodových strát, ktoré vznikajú pri prejazde pozemnej techniky tvorbou koľajových riadkov. Medzi mnohé benefity postrekovania dronmi patrí napríklad zníženie zaťaženia pôdy cudzorodými látkami, prístup na ťažko dostupné miesta a práca v náročnom teréne, postrek pod a okolo elektrického vedenia, stromov, bodový postrek v konkrétnych oblastiach, a možnosť pracovať aj v noci, čím prispievame k ochrane opeľovačov.

Multispektrálna analýza

Vypracovanie multispektrálnych snímok je v súčasnosti jedným z najužitočnejších nástrojov ako sa dostať k podrobným informáciám o zdravotnom stave pestovaných plodín, výskyte burín alebo strese spôsobenom z nedostatku vlahy, či nesprávnym zásahom. Prostredníctvom RGB kamery a multispektrálnym setom kamier, ktoré vyhodnocujú rôzne fyziologické indexy v procese fotosystézy, ako RGB, NDVI a pod., umožníme farmárovi efektívnejšie monitorovať, plánovať a riadiť farmu, čím šetrí čas a peniaze.

Rozmetanie

Vďaka kompatibilnej nadstavbe dronu Agras T30 môžeme jednoducho zmeniť účel jeho použitia z postrekovania na rozmetanie. S kapacitou nádrže až 40 kg a rozptylom 5-7m je táto konfigurácia vhodná na rozmetanie granulovaných hnojív, moluskocídov a taktiež na výsev medziplodín priamo do porastu.

Vďaka službám, ktoré poskytujeme dokážu farmári ušetriť financie a prostriedky pri každom postreku. Medzi mnohé výhody postrekovania dronmi patrí napríklad zníženie zaťaženia pôdy pesticídmi, prístup na ťažko dostupné miesta a práca v náročnom teréne, postrek pod a okolo elektrického vedenia, bodový postrek v konkrétnych oblastiach poľa, žiadne koľajové riadky a možnosť pracovať aj v noci, čim prispievame k ochrane včiel. Vykonávame postreky aj v prípadoch, kedy by to pozemná technika nedokázala, napríklad po silných dažďoch, alebo pri postreku vysokých plodín.

Okrem leteckého postrekovania je naša spoločnosť zameraná aj na mapovanie ci snímanie poľnohospodárskych polí. Využitím multispektrálnej technológie dokážeme taktiež zachytávať rôzne štádia fotosyntézy v rastlinách a vďaka tomu pre našich zákazníkov zhromaždiť presné údaje o plodinách, efektívne detegovať a riešiť vzniknuté problémy včas. V praxi to znamená napríklad lokalizovanie škodcov alebo ohnísk nákaz.

S našimi dronmi Vám vieme ponúknuť službu monitoringu porastov prostredníctvom multispektrálnej analýzy alebo komplexnú službu postrekovania, rozmetania, prípadne sejby.