Legislatíva

Na to aby sme Vám mohli poskytovať čo najvyššiu kvalitu špeciálnych leteckých prác musíme spĺňať tieto podmienky:

Rozhodnutie č. 2/2019 zo 14.11. 2019, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota a vyhlasuje zákaz vykonania letu určených kategórií lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky

Byť držiteľmi osvedčenia – letecké práce pre Slovenskú republiku

Povolenie na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota

Drony musia byť zaevidované na Dopravnom úrade a zároveň poistené na škodu voči 3. osobám

Mať vypracovanú prevádzkovú príručku

Viesť pilotný denník

Naše lety podrobne plánujeme cez mapu vzdušného priestoru Slovenskej republiky:
https://gis.lps.sk/vfrm/index.html a na základe toho v akej lokalite hospodárite vybavujeme potrebné povolenia na uskutočnenie letu.