Služby

Okrem presného monitorovania a mapovania rastlín vám dron môže ušetriť aj čas, peniaze a vodu tým, že zaistí jemnejší a rovnomernejší postrek.
Optimalizujte náklady na prevádzku svojej farmy a získajte obraz o stave svojich plodín v reálnom čase.

Služby

Okrem presného monitorovania a mapovania rastlín vám dron môže ušetriť aj čas, peniaze a vodu tým, že zaistí jemnejší a rovnomernejší postrek.
Optimalizujte náklady na prevádzku svojej farmy a získajte obraz o stave svojich plodín v reálnom čase.

Postrekovanie

Ide o veľmi efektívnu technológiu aplikovania požadovanej látky na pestované plodiny.

V porovnaní s tradičnými aplikačnými metódami pozemnej aplikácie nie je potrebné čakať na priaznivé vlahové podmienky pre vstup do porastu a dokážeme pracovať ihneď. Z ekonomického hľadiska je tiež zaujímavá minimalizácia úrodových strát, ktoré vznikajú pri prejazde pozemnej techniky tvorbou koľajových riadkov.

Rozmetanie

Vďaka kompatibilnej nadstavbe dronu Agras T30 môžeme jednoducho zmeniť účel jeho použitia z postrekovania na rozmetanie.

S kapacitou nádrže až 40kg a rozptylom 5-7m je táto konfigurácia vhodná na rozmetanie granulovaných hnojív alebo na výsev lúk, pasienkov, prípadne medziplodín priamo do porastu.

Výhody postrekovania a rozmetania dronom

Zníženie zaťaženia pôdy cudzorodými látkami.
Prístup na ťažko dostupné miesta a práca v náročnom teréne.
Postrek pod a okolo elektrického vedenia, stromov.
Bodový postrek v konkrétnych oblastiach.
Možnosť pracovať aj v noci, čím prispievame k ochrane opeľovačov.

Multispektrálna analýza

Vypracovanie multispektrálnych snímok je v súčasnosti jedným z najužitočnejších nástrojov ako sa dostať k podrobným informáciám o zdravotnom stave pestovaných plodín, výskyte burín alebo strese spôsobenom z nedostatku vlahy, či nesprávnym zásahom.

Prostredníctvom RGB kamery a multispektrálnym setom kamier, ktoré vyhodnocujú rôzne fyziologické indexy v procese fotosystézy, ako RGB, NDVI a pod., umožníme farmárovi efektívnejšie monitorovať, plánovať a riadiť farmu, čím šetrí čas a peniaze.