Kontakt

Blumeria consulting s.r.o.
Fakturačná adresa
Ľ.Okánika 590/4
949 01 Nitra
Slovenská republika

IČO: 46989617
DIČ: 2023698501
IČ DPH: SK2023698501

Korešpondenčná adresa
Sládkovičova 300/3
949 01 Nitra
Slovenská republika